Chuyên gia Miller chia sẻ 5 mẹo cho hàn TIG nhôm

Hàn TIG nhôm một số thách thức độc đáo. Giống với hầu hết mọi thứ, một chút kinh nghiệm sẽ đi được một chặng đường dài. Một khi bạn đã học được những điều cơ bản, nhôm có thể được hàn với một vài vấn đề sau: